Arjan Dekker – Voorzitter buurtcomité
Peter Wieberneit   Vice voorzitter
Rineke Ramakers – Penningmeester
Yvonne de Roo – Secretaris
Richard van Dinter – Advertenties
Ria Vreeburg-Molkenboer  Redactie buurtkrant
Marcel Spaargaren

Carmen van der Maarel – h.t. Praeses der SSR-Leiden
Melcher van Nieuwkoop – SSR-Leiden

Sluit Menu