STICHTING BUURTCOMITE HOGEWOERD EN OMGEVING

Het bestuur


Arjan
Hanna
Yvonne
Rineke
Marretje
Richard
Marcel
Ted

Arjan Dekker Voorzitter / advertenties, Hanna Groen Bestuurslid, Yvonne de Roo Secretaris/redactie, Rineke Ramakers Penningmeester,
Marretje Oomen Praeses SSR-Leiden, Richard van Dinter Bestuurslid, Marcel Spaargaren Bestuurslid, Ted Steinbach Bestuurslid