Arjan Dekker – Voorzitter buurtcomité
Peter Wieberneit  – Vice voorzitter
Rineke Ramakers – Penningmeester
Yvonne de Roo – Secretaris
Richard van Dinter – Advertenties
Ria Vreeburg-Molkenboer – Redactie buurtkrant
Marcel Spaargaren
Carmen van der Maarel –  h.t. Praeses der SSR-Leiden
Melcher van Nieuwkoop – SSR-Leiden
Marjo van der Luit

 

Sluit Menu