Meeuwen in Leiden

De Zilvermeeuw en Kleine mantelmeeuw zijn in Leiden algemene broedvogels. Deze stadsbewoners broeden op daken, waar de jongen veilig grootgebracht kunnen worden. In de broedperiode, van april tot in juli, kunnen de meeuwen overlast veroorzaken zoals krijsen en vervuiling.

Alle meeuwen zijn strikt beschermd middels de Wet natuurbescherming. Het is verboden om nesten of eieren weg te nemen of te beschadigen. Voorkom dus dat meeuwen op uw dak gaan nestelen.

Wat kunt u zelf doen?

  • Voer meeuwen niet.
  • Gooi afval en etensresten weg in afgesloten containers en prullenbakken. Heeft de container een storing? Plaats uw afval er niet naast, maar zoek een andere container of neem het afval mee terug
  • Volle containers kunt u melden via tel. 14 071.
  • Maak uw dak onaantrekkelijk door bijv. meeuwenpinnen of netten. Dit mag van september tot halverwege april, dus buiten het broedseizoen om. Gespecialiseerde bedrijven kunnen u hierbij helpen.

Wat is de aanpak van de gemeente?
Sinds 2015 hebben Leiden, Haarlem en Alkmaar een ontheffing voor het behandelen van nesten van de Zilver- en Kleine mantelmeeuw in het kader van onderzoek. De gemeente Leiden verwisselt de eieren voor nepeieren. Dit gebeurt alleen in mei. Voor die tijd zijn de legsels niet compleet en heeft wisselen of verwijderen geen zin. Ná mei mag verwisselen niet omdat er dan al bijna volgroeide jonge meeuwen in de eieren zitten. Alleen bij extreme geluidsoverlast van broedende meeuwen kan de gemeente ingrijpen.

Eieren wisselen
Ervaart u extreme overlast? Dan kunt u een melding doen via www.leiden.nl/gemeente (zoek op meeuwenoverlast). Alleen als u toegang kunt geven tot het dak met het meeuwennest kan de gemeente de meeuweneieren vervangen door nepeieren.

Sluit Menu