Kaderbrief en Jaarstukken aangeboden aan gemeenteraad

  • Post category:Algemeen

Donderdag 6 juni heeft college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2020-2023 en de Jaarstukken 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kaderbrief beschrijft het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Wethouder Paul Dirkse (Financiën): “Leiden is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. Om dat ook in de toekomst te kunnen zijn, willen we met onze partners in de stad grote opgaven als verstedelijking en verduurzaming aanpakken. In tegenstelling tot eerdere berichten blijken we minder geld van het Rijk te krijgen. Dat betekent dat we ons hebben gericht op de ambities uit het beleidsakkoord 2018-2022 “Samen maken we de stad”. Er was geen ruimte voor nieuw beleid. Met enkele financiële aanpassingen hebben we ervoor gezorgd dat de inkomsten en uitgaven in balans blijven. Daarbij willen we de gevolgen van de krappere gemeentefinanciën voor onze inwoners zo beperkt mogelijk houden. Met deze kaderbrief werken we verder aan nieuwe en betaalbare woningen en voorzieningen, een klimaatneutrale stad, betere wateropvang, biodiverse vergroening en circulaire economie. Zo blijft Leiden ook voor de volgende generatie een leefbare en sociale stad, waarin iedereen mee doet.”

De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2018. Deze is vrijwel in lijn met de begroting over 2018. Alle stukken staan op de website van de gemeente Leiden: leiden.nl/bestuur/financien. De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen. De planning hiervoor is te vinden op gemeenteraad.leiden.nl.