Inspraak Mobiliteitsnota einddatum 13 februari

  • Berichtcategorie:Algemeen

Voor de inspraakperiode Mobiliteitsnota is verleden week in de Gemeenteberichten”  onjuist de einddatum 30 januari vermeld.

Dat is 13 februari. De stukken zijn in te zien op  www.leiden.nl/inspraak of in het Stadskantoor, Bargelaan 190, Leiden.

Inspraak kan worden ingediend en worden gestuurd aan het College van B&W, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via de 

website: www.leiden.nl/inspraak