OPENMONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER 2017

OPENMONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER 2017

Boeren, burgers, buitenlui!

Hoe mooi zal deze kreet geklonken hebben vanaf de roepstoel aan de stadhuisgevel op de Breestraat. De stadsomroeper was, als exclusieve verkondiger van het nieuws, altijd wel goed voor een oploopje van mensen uit alle rangen en standen. Maar ook in de kerk en op de markt kwamen allerlei bevolkingsgroepen bijeen. Met het programma van Open Monumentendagen 2017 geven wij u onze kijk op monumentale ontmoetings-, werk- en vergaderplekken. Waar kwamen de burgers, boeren en buitenlui elkaar tegen? Bij het stadhuis dus en in de kerken. Maar ook bij het hoogheemraadschap, in de Waag, bij molens en in kroegen. En soms gewoon thuis. Niet alleen in Leiden, maar ook in de Leidse ommelanden. Samenwerking met Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Warmond en Kaag en Braassem, heeft ertoe geleid dat we dit jaar ook een regionale fi etsroute langs vele monumenten kunnen presenteren. Open Monumentendagen Leiden is nu dertig jaar verbonden aan de landelijke Stichting Open Monumentendag. Op 17 september 1987 werd de Leidse dag voor het eerst gekoppeld aan de landelijke dag, met dertien opengestelde monumenten. We trokken toen ruim vijftienduizend pandbezoeken. Sindsdien is de belangstelling voor onze monumenten sterk toegenomen. Dit jaar zijn er, alleen in Leiden zelf al, 33 panden opengesteld. We verwachten, net als vorig jaar, meer dan vijftigduizend bezoeken, waaronder ook talrijke van niet-Leidenaars. Open Monumentendagen Leiden kan niet bestaan zonder een formidabele groep van meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen ons, vaak langjarig, om tot het welslagen van ieder nieuw Open Monumenten weekeind te komen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Daarnaast veel dank aan onze pandeigenaren, subsidiegevers en sponsors. Geniet in de ommelanden, maar zeker ook in onze fraaie binnenstad!

BEZOEK IN ONZE WIJK –  VM. WIJNKOPERIJ MAAT

Open / ZA ZO – HOGEWOERD 59-61

/ Begane grond rolstoeltoegankelijk / Entree via Hogewoerd 61 / Bezoek andere woningen via gemeenschappelijke achterplaats / Rondleiding /

In 1803 voegde een rijke jongeman, Jan Samuel Timmerman Thijssen, drie woonhuizen aan de Hogewoerd samen om er een wijnkoperij te beginnen. Het waren de huidige nummers 59, 61 en 61A. Het bedrijf bleef 210 jaar bestaan en kende in de laatste 180 jaar maar vier eigenaren: Johannes Zandvliet, Gerard Maat, Kees Maat en Mieke Maat. Gerard Maat, die de wijnkoperij in 1875 overnam van de weduwe Zandvliet, gaf de drie panden een gemeenschappelijke gevel. Zijn zoon Kees liet later de onderpui aanpassen. Die kreeg toen de karakteristieke belettering in de stijl van de Amsterdamse School. De aanduiding “Anno 1833” op de gevel berust overigens op een vergissing: het bedrijf was dertig jaar ouder.
Na het overlijden van Kees Maat in 1963 volgde zijn dochter Mieke hem op. Zij bestierde de zaak 50 jaar en overleed op 82-jarige leeftijd. Enkele weken daarvoor had zij de handel, waarvan de omzet geleidelijk was teruggelopen, gesloten. In september 2016 begon Stichting Diogenes Leiden, de huidige eigenaar, met het restauratieplan. De stichting handhaaft de karakteristieke gemeenschappelijke voorgevel en volgt met het creëren van drie ruime woningen de perceelindeling van 1803. Op dit moment is de restauratie vrijwel voltooid. / LB

Comments are closed.