CLEAN SWEEP VAN DE HOGEWOERD EN OMGEVING VANAF 22 JANUARI TOT 4 FEBRUARI

CLEAN SWEEP VAN DE HOGEWOERD EN OMGEVING VANAF 22 JANUARI TOT 4 FEBRUARI

DE HOGEWOERD SCHOON, HEEL EN VEILIG!

De Hogewoerd tussen de Sint Jorissteeg en de Plantage ondergaat vanaf 22 januari tot 4 februari een CLEAN SWEEP.
Dat houdt in dat alle gemeentegerelateerde zaken extra worden aangepakt. 
 
Handhavers van de gemeente Leiden letten extra of alle auto’s en fietsen goed worden geparkeerd, laad- en losplekken goed worden gebruikt en dat bedrijfsafval goed wordt aangeboden.
Bij winkels wordt gecontroleerd op stoepborden en uitstallingen.
Ook extra vegen van de straat en tussen de fietsen en het labellen van weesfietsen en het verwijderen daarvan staat in de planning. 
Uitnodiging voor jaarvergadering Buurtcomité Hogewoerd e.o. met aansluitend Nieuwjaarsborrel

Uitnodiging voor jaarvergadering Buurtcomité Hogewoerd e.o. met aansluitend Nieuwjaarsborrel

Op woensdagavond 31 januari 2018 om 20.30 zal de jaarvergadering van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. plaatsvinden in de benedenzaal van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108.

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit om deze jaarvergadering met aansluitend een Nieuwjaarsborrel bij te wonen. In deze jaarvergadering brengen wij u op de hoogte van de veranderingen in het bestuur, blikken we terug op 2017, kijken vooruit op 2018 en zal er een korte toelichting gegeven worden op de jaarcijfers van 2017.

Onze wijkagent,Dennis Perdok, Martin Oppelaar van handhaving (BOA) en de heer René Verdel, wijkregisseur  van Stadsdeel Midden, zijn ook uitgenodigd.

Hieronder treft u de voorlopige agenda* van de jaarvergadering op woensdagavond 31 januari 2018:

  • Opening
  • Notulen
  • Verandering in het bestuur
  • Terugblik 2017
  • Vooruitblik 2018
  • Financieel verslag
  • Rondvraag
  • Nieuwjaarsborrel

*De definitieve agenda ontvangt u bij de jaarvergadering.

Tijdens de rondvraag of vergadering kunt u vragen stellen. Zijn er onderwerpen die u, als buurtbewoner en/of ondernemer in onze wijk, wilt bespreken of delen dan horen wij dat graag het liefst van te voren.

We hopen op woensdag 31 januari veel buurtgenoten te mogen verwelkomen op onze Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel.  

Namens het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.

INLOOP/KOFFIE-OCHTEND – IEDERE EERSTE DONDERDAGOCHTEND VAN DE MAAND

INLOOP/KOFFIE-OCHTEND – IEDERE EERSTE DONDERDAGOCHTEND VAN DE MAAND

VOOR LEVENDAAL-OOST:
Iedere eerste donderdagmorgen van de maand
INLOOP/KOFFIE-OCHTEND vanaf 10.30 met een thema
in de StadsOase, Gerestraat 22–38. (We vragen € 1,50 p.p)
Én Melcher van Nieuwkoop helpt u met het gebruik
van smartphone of tablet.
Thema’s (start 11.00)
• 4 januari: Het Buurtkantoor
• 1 februari: Diaserie “Leiden vanaf het water”
door “Het Gilde Leiden”

BUURTMAALTIJD – 7 JANUARI NIEUWJAARSEDITIE OM 18.30 UUR IN BUURTCAFÉ DE PLANTAGE

BUURTMAALTIJD – 7 JANUARI NIEUWJAARSEDITIE OM 18.30 UUR IN BUURTCAFÉ DE PLANTAGE

LEVENDAAL-OOST

Buurtcafé Plantage
Zondagavond 7 januari Nieuwjaarseditie
18:30 uur
Deze keer koken onze buurtgenoten Guido Priemus &
Marc van der Krogt
Kosten: € 6,- p.p. excl. drankjes.
Kijk op Facebook onder ‘buur-t-contacten’ voor het menu.
Opgeven voor 3 januari via e-mail:
buurcontacten@gmail.com

SOCIAAL WIJKTEAM BINNENSTAD – VOOR AL UW HULPVRAGEN

SOCIAAL WIJKTEAM BINNENSTAD – VOOR AL UW HULPVRAGEN

Mensen gaan naar school, zijn aan het werk, hebben een sociaal leven met

familie en vrienden en zijn actief bij verenigingen. Maar niet altijd. Soms lukt het

niet om zaken zelf te regelen en is er tijdelijk of voor lange tijd ondersteuning

nodig. In dat geval kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Sociaal wijkteam.

• Digitaal op www.leiden.nl/sociaalwijkteam

• Telefonisch via telefoonnummer 14071, Leiden, keuze 4.

• Langskomen bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt

Voor alle inwoners

Het Sociaal wijkteam is er voor alle inwoners met vragen of problemen waar

zij alleen niet uitkomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u ziek bent en niet zelf

uw boodschappen kunt doen. Of dat u begeleiding nodig heeft om uw leven

op orde te krijgen. Misschien krijgt u steeds meer moeite met dagelijkse

dingen als het huishouden doen, traplopen of fi etsen. Of heeft u problemen

met uw fi nanciën, in uw relatie, bent u eenzaam of zit u niet lekker in uw vel.

Praktische oplossingen

Iedereen is anders en de ene situatie is de andere niet. De medewerkers van

het Sociaal wijkteam luisteren en denken met u mee. We kijken samen met

u wat u zelf of met hulp van bekenden kunt doen. Vaak willen mensen in de

omgeving graag een handje helpen. Is dat niet genoeg? Dan kunnen vrijwilligers

en organisaties in de wijk misschien helpen. Als blijkt dat u voor een langere

periode intensieve ondersteuning nodig heeft, kan het Sociaal wijkteam in

overleg met u hulpmiddelen regelen of passende professionele zorg inschakelen.

Tips en ondersteuning

Bent u mantelzorger of vrijwilliger? U kunt altijd bij ons terecht voor tips en

ondersteuning. Ook als u goede ideeën heeft voor uw wijk of een steentje

wilt bijdragen door anderen te helpen, bent u natuurlijk van harte welkom.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze van het Sociaal wijkteam vindt u op onze

website: www.leiden.nl/sociaalwijkteam. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen

of langs gaan bij het wijkteam bij u in de buurt. Op de website vindt u ook een

stroomschema, waarop u duidelijk kunt zien wat er met uw hulpvraag gebeurt.

Privacy en verder

Er gelden bij het Sociaal wijkteam vaste regels en afspraken rond privacy en

gegevensbescherming, het afhandelen van klachten en bezwaar en beroep.

De medewerker van het Sociaal wijkteam kan u hier meer over vertellen.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

Bent u ontevreden over de manier waarop u bij het Sociaal wijkteam bent

behandeld? En kunt u hier niet uitkomen samen met de medewerker waarmee

u contact heeft? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon

van het AKJ. Voor meer informatie: mail naar WIJZ@akj.nl of bel 088-5551000.

Bezoekadres:

Sociaal wijkteam Binnenstad

Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85 tel:071-516 4908

In de Pancrat werkt het sociaal wijkteam o.a. samen met de volgende organisaties:

Jeugd en Gezinsteam Binnenstad

Cardea (jongerenwerk)

Exposure (onderdeel van Cardea, houdt zich bezig met seksuele voorlichting aan jongeren)

De volgende spreekuren/activiteiten vinden plaats in de Pancrat:

Spreekuur SWT (ma, di 9.00 – 11.00 en donderdag 13.00 – 15.00)

Spreekuur project Ja (ma 10.00 – 12.00) voor jongeren tussen 18 en 27 jaar die geen inkomen hebben.

Spreekuur Jeugd Ondersteuningsteam (woe 12.00 – 13.00) voor zorg mijdende jongeren waarbij vermoeden is van psychiatrie.

Spreekuur Brijder (do 15.30 – 17.00) mogelijkheid tot testen van drugs Spreekuur Sense (wisselende spreekuren, zie site www.exposureforyou.nl) testen op Soa’s voor jongeren.

Buurtkantoor (do 10.30 – 11.3 0) kunnen burgers terecht voor simpele vragen m.b.t. invullen formulieren etc.

Coördinatie BUUV (vrijwilligersbank)

Spreekuur Onderwijsloket MBO (ma 11.00 – 12.00) voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar die geen passend onderwijs kunnen vinden.