Browsed by
Category: Geen categorie

Theo van Doesburgs Vierkant in Vierkant na 100 jaar in Leiden gerealiseerd

Theo van Doesburgs Vierkant in Vierkant na 100 jaar in Leiden gerealiseerd

Theo van Doesburgs Vierkant in Vierkant na 100 jaar in Leiden gerealiseerd

Deze week begint de opbouw van het kunstwerk Vierkant in Vierkant in het plantsoentje naast het IBIS hotel. Honderd jaar na het ontwerp door Theo van Doesburg, grondlegger van De Stijl, wordt het eindelijk gerealiseerd. Leiden krijgt daarmee in het gedenkjaar 100 jaar De Stijl een permanent eerbetoon aan deze Leidse kunstenaar met wereldfaam. Theo van Doesburg ontwierp Vierkant in Vierkant samen met Jan Wils als inzending voor de prijsvraag in 1917 voor een fontein voor het station van Leeuwarden.

In de week van 21 augustus wordt een betonnen funderingsplaat gestort waarop het kunstwerk opgebouwd zal worden in betonblokken van 50x50x50 cm, de eenheid waarin Theo van Doesburg het kunstwerk ontwierp. Deze worden gestapeld. Vierkant in Vierkant wordt 8m hoog. Het stapelen van de betonblokken zal beginnen in de week van 11 september en zal een tot twee weken in beslag nemen.

Vierkant in Vierkant zal in eerste instantie tijdelijk in de groenstrook worden geplaatst. Wanneer over twee jaar de aanleg van de Leidse Ring Noord start zal het kunstwerk tijdelijk worden opgeslagen. Na voltooiing wordt de groenstrook opnieuw ingericht, nu als Morssingelparkje. Dit parkje zal ook een functie vervullen in het Singelpark. In het ontwerp ervan zal Vierkant in Vierkant een definitieve plek krijgen.

Op 23 september om 16.30 uur zal als onderdeel van de opening van de Kunstroute het kunstwerk door de Stichting Vierkant in Vierkant aangeboden worden aan de stad. Burgemeester Lenferink zal het in ontvangst nemen.

OPENMONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER 2017

OPENMONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER 2017

Boeren, burgers, buitenlui!

Hoe mooi zal deze kreet geklonken hebben vanaf de roepstoel aan de stadhuisgevel op de Breestraat. De stadsomroeper was, als exclusieve verkondiger van het nieuws, altijd wel goed voor een oploopje van mensen uit alle rangen en standen. Maar ook in de kerk en op de markt kwamen allerlei bevolkingsgroepen bijeen. Met het programma van Open Monumentendagen 2017 geven wij u onze kijk op monumentale ontmoetings-, werk- en vergaderplekken. Waar kwamen de burgers, boeren en buitenlui elkaar tegen? Bij het stadhuis dus en in de kerken. Maar ook bij het hoogheemraadschap, in de Waag, bij molens en in kroegen. En soms gewoon thuis. Niet alleen in Leiden, maar ook in de Leidse ommelanden. Samenwerking met Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Warmond en Kaag en Braassem, heeft ertoe geleid dat we dit jaar ook een regionale fi etsroute langs vele monumenten kunnen presenteren. Open Monumentendagen Leiden is nu dertig jaar verbonden aan de landelijke Stichting Open Monumentendag. Op 17 september 1987 werd de Leidse dag voor het eerst gekoppeld aan de landelijke dag, met dertien opengestelde monumenten. We trokken toen ruim vijftienduizend pandbezoeken. Sindsdien is de belangstelling voor onze monumenten sterk toegenomen. Dit jaar zijn er, alleen in Leiden zelf al, 33 panden opengesteld. We verwachten, net als vorig jaar, meer dan vijftigduizend bezoeken, waaronder ook talrijke van niet-Leidenaars. Open Monumentendagen Leiden kan niet bestaan zonder een formidabele groep van meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen ons, vaak langjarig, om tot het welslagen van ieder nieuw Open Monumenten weekeind te komen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Daarnaast veel dank aan onze pandeigenaren, subsidiegevers en sponsors. Geniet in de ommelanden, maar zeker ook in onze fraaie binnenstad!

BEZOEK IN ONZE WIJK –  VM. WIJNKOPERIJ MAAT

Open / ZA ZO – HOGEWOERD 59-61

/ Begane grond rolstoeltoegankelijk / Entree via Hogewoerd 61 / Bezoek andere woningen via gemeenschappelijke achterplaats / Rondleiding /

In 1803 voegde een rijke jongeman, Jan Samuel Timmerman Thijssen, drie woonhuizen aan de Hogewoerd samen om er een wijnkoperij te beginnen. Het waren de huidige nummers 59, 61 en 61A. Het bedrijf bleef 210 jaar bestaan en kende in de laatste 180 jaar maar vier eigenaren: Johannes Zandvliet, Gerard Maat, Kees Maat en Mieke Maat. Gerard Maat, die de wijnkoperij in 1875 overnam van de weduwe Zandvliet, gaf de drie panden een gemeenschappelijke gevel. Zijn zoon Kees liet later de onderpui aanpassen. Die kreeg toen de karakteristieke belettering in de stijl van de Amsterdamse School. De aanduiding “Anno 1833” op de gevel berust overigens op een vergissing: het bedrijf was dertig jaar ouder.
Na het overlijden van Kees Maat in 1963 volgde zijn dochter Mieke hem op. Zij bestierde de zaak 50 jaar en overleed op 82-jarige leeftijd. Enkele weken daarvoor had zij de handel, waarvan de omzet geleidelijk was teruggelopen, gesloten. In september 2016 begon Stichting Diogenes Leiden, de huidige eigenaar, met het restauratieplan. De stichting handhaaft de karakteristieke gemeenschappelijke voorgevel en volgt met het creëren van drie ruime woningen de perceelindeling van 1803. Op dit moment is de restauratie vrijwel voltooid. / LB

Zorg en Overlast

Zorg en Overlast

Heeft u te maken met iemand die hulp mijdt of denkt u dat er sprake is van complexe problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast . Als het nodig is zorgen wij dat er passende hulp op gang komt, om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. U kunt ons ook bellen voor advies.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

Telefonisch

·         Meldpunt Zorg en Overlast Leiden (regio Zuid-Holland Noord): 088 – 308 36 20

Werkgebied Meldpunt Zorg en Overlast

Regio Zuid-Holland Noord (‘Leiden en omstreken, Rijnstreek, Duin- en bollenstreek’): Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.

Wanneer melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast;

Zorg

U kunt melden als u ernstig bezorgd bent over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving.  Vermoedt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden? Betreft het hier mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar die hier zelf niet om kunnen of willen vragen?

Meld het…bemoeien is soms nodig.

Overlast is hinderlijk voor u, vooral wanneer het regelmatig en langdurig is. Overlast kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is met iemand. Overlast is niet altijd makkelijk zelf op te lossen. Soms is daarbij hulp nodig.

Acute en ernstige overlast, die meteen door de politie moet worden opgelost meldt u bij de meldkamer van de politie. De politie kan direct ingrijpen. 
Overlast van iemand kunt u melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Als u bij ons meldt dan ondernemen wij als het nodig is actie.

U hoeft niet te melden, u kunt ook bellen voor informatie en advies.

Misschien bent u op zoek naar hulpverlening voor uzelf of voor anderen, maar weet u de juiste instanties niet te vinden? Of u ziet dat het niet goed gaat met iemand en wilt u diegene daarover aanspreken, maar u weet niet goed hoe u dit aan kunt pakken, of wat u zou kunnen doen? En wat te doen als iemand behandeling nodig heeft, maar zich daaraan onttrekt?
Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor hulpverlening in de regio.

Anoniem, kan dat?

Iedereen kan melden. Iedere burger kan een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. 
Na melding vragen wij u om aanvullende informatie. En we laten weten wat er met uw melding gebeurt. Om die reden kunt u niet anoniem melden. Uw gegevens zijn alleen bij ons bekend. Wij geven geen informatie door aan de persoon of personen over wie u de melding doet. Tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Druktemakers!

Druktemakers!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 12 september a.s. de themabijeenkomst ‘Druktemakers’ voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Waarom zijn kinderen druk en wanneer is druk nog ‘gewoon druk’? Hoe kun je druk gedrag voorkomen? Of hoe ga je het beste met je druktemaker om? Interactieve bijeenkomst waarin je als ouder leert wat de kenmerken en de oorzaken kunnen zijn van druk gedrag. Met andere ouders bespreek je hoe met bepaalde situaties om te gaan en wissel je tips en trics over de opvoeding uit.

De bijeenkomst bestaat uit 1 avond en kost € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

CJG-Webinar – Kinderen begeleiden bij een scheiding

CJG-Webinar – Kinderen begeleiden bij een scheiding

Op 14 september 2017 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het begeleiden van kinderen bij een scheiding. Het is bedoeld voor alle ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een scheiding zal dan ook veel indruk maken. Het is dus van groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding.

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou essentieel om te doen in zo’n proces met kinderen?

Tischa is naast deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert te doen dan hoe het bij haar vroeger is gegaan, deelt ze ook met je in dit webinar.

Ben jij gescheiden, zit je midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!

Dit webinar vindt plaats op donderdag 14 september 2017, 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

‘terug naar de bron’ voor drinkwater in arubot nepal

‘terug naar de bron’ voor drinkwater in arubot nepal

steun mijn actie
~~~’terug naar de bron’~~~
voor drinkwater in arubot nepal
Kom je struinen tussen verrassende, originele, zelf verzamelde brocante,
 mooie lappen, kleding, boeken, klassieke l.p’s, 
en nog veel meer…
 
op zondag 20 augustus a.s. 
sta ik met twee marktkramen op de
brocante~antiek~bio en streekmarkt 
aan de 
vismarkt 
in leiden
van 10.00-17.00 uur
naast de barokke visfontein uit 1693
 aan de nieuwe rijn
in het centrum van de stad 
 
steun mijn actie
~~~’terug naar de bron’~~~
voor drinkwater in arubot nepal
 
 doneren mag ook die dag
de gehele opbrengst gaat naar het goede doel!
 
ik verheug me jullie te zien én op een geweldige verkoop
wie (2 pers.) kan mij zondag 20/8 v.a. 9.30 uur even helpen met uitpakken en inrichten? 
 
hartelijke groet van mir(r)jam van der ende
 06 8398 5200
 
 
die middag het ‘biggg! smallband-festival’ 
op bijzondere plekken in de leidse binnenstad van 14.00-17.00 uur (niet gratis)
 
zegt het voort zegt het voort zegt het voort
Smallband-festival in Leiden!

Smallband-festival in Leiden!

Sluit de zomervakantie muzikaal af met het BIGGG! smallband-festival in Leiden!

Op 20 augustus zal de Leidse Pieterswijk, met haar monumentale gebouwen en tuinen, voor het vierde jaar het toneel zijn voor het BIGG Smallbandfestival. Een keur aan muzikanten laat de mooie locaties spetteren met klanken uit de hele wereld.

Verfijnde muziek op verfijnde plekken, dat is het motto van het BIGGG smallbandfestival. De plekken zijn altijd weer bijzonder, zoals dit jaar een tuin achter het Steenschuur en verschillende huizen aan de Pieterskerkgracht. De muziek is divers en spannend, uiteenlopend van Franse chansons tot Portugese fado, van klassiek tot pop en van jazz tot latin. De grote charme van het BIGGG smallband-festival is, ondanks zijn naam, de kleinschaligheid van de optredens. Het publiek zit in informele sfeer vlak bij de muzikanten. Soms ingetogen luisterend, maar soms ook dansend op vrolijke tonen. Ieder optreden is een feestje dat muzikanten en publiek samen maken.

Speciaal voor kinderen is er op de Pieterskerkgracht een speelplek met circus en slagwerk in Old School.

Kijk voor het programma op www.biggg.nl. BIGGG! werkt met donatiebussen maar er kan ook een passe-partouts gekocht worden. Deze zijn online te koop op www.biggg.nl. Tot 12 augustus € 10 en daarna € 12.