Browsed by
Category: Gemeenteberichten

WERKZAAMHEDEN KRUISPUNT PLANTAGELAAN – UTRECHTSE VEER VANAF DINSDAG 2 APRIL

WERKZAAMHEDEN KRUISPUNT PLANTAGELAAN – UTRECHTSE VEER VANAF DINSDAG 2 APRIL

In april 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan het kruispunt Plantagelaan – Utrechtse Veer – Utrechtsebrug. Het doel van de werkzaamheden is om de doorstroming van het verkeer op het kruispunt te verbeteren.

Op het kruispunt worden de verkeerslichten vervangen en opnieuw ingeregeld. Er komt een tweede opstelstrook op het Utrechtse Veer voor het verkeer dat rechtsaf slaat richting Plantagelaan. Op de Plantagelaan krijgt de rijbaan nieuw asfalt. Resultaat van deze werkzaamheden:

  • De doorstroming van het verkeer verbetert aanzienlijk. Nu en in de toekomst (er is rekening gehouden met verkeersgroei).
  • De wachttijd voor de fietsers bij de verkeerslichten neemt af.
  • De herinrichting is verkeersveiliger door een overzichtelijker indeling en minder lange wachttijden.

Onderhoud Utrechtsebrug

Tegelijk met de werkzaamheden aan het kruispunt wordt onderhoud aan de Utrechtsebrug uitgevoerd. De brug krijgt nieuw asfalt en naden en voegen worden hersteld.

Planning

De werkzaamheden starten begin april 2018. Tijdens de werkzaamheden is de Zijlsingel gedurende een week helemaal afgesloten. De overige weken is het kruispunt maar beperkt te gebruiken. Dat kan leiden tot vertraging. Het verkeer wordt omgeleid.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE RIJNBRUG

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE RIJNBRUG

De Rijnbrug is toe aan een groot onderhoud daar de brug in slechte conditie verkeerde. De werkzaamheden zijn gestart in week 8 en tijdens de werkzaamheden is de brug volledig afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind april.

   

UITNODIGING INFORMATIEAVOND BINNENSTAD OOST DINSDAG 28 NOVEMBER 19.00 -21.00 UUR

UITNODIGING INFORMATIEAVOND BINNENSTAD OOST DINSDAG 28 NOVEMBER 19.00 -21.00 UUR

Dinsdag 28 november/19.00-21.00 uur/Nieuw Engerie/3e Binnenvestgracht 23/Leiden

    Er gebeurt veel in de Leidse binnenstad! Ook in uw buurt zijn veel plannen in ontwikkeling.  Graag nodigen wij u daarom uit voor een informatieavond om u bij te praten over de voortgang. Wilt u meer weten over de Centrumroute, de Kaasmarkt, het Ankerpark, het Blekerspark, de Meelfabriek, of heeft u bijvoorbeeld vragen over Programma Binnenstad & Bereikbaarheid? Kom dan naar deze avond.

Na het welkomstwoord door Wethouder Paul Dirkse wordt het ontwerp van het Blekerspark gepresenteerd. Betrokken ambtenaren en de ontwikkelaar van de Meelfabriek staan van 19.30 uur op de informatiemarkt klaar om de verschillende projecten aan u toe te lichten.

Wij nodigen u van harte uit voor deze avond. Graag tot de 28ste!

Paul Dirkse Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

DONDERDAG 9 NOVEMBER INFORMATIEBIJEENKOMST Plantagelaan – Utrechtsebrug – Utrechtse Veer

DONDERDAG 9 NOVEMBER INFORMATIEBIJEENKOMST Plantagelaan – Utrechtsebrug – Utrechtse Veer

 
 
 
 
Postadres, Postbus 9100 2300 PC LEIDEN
Contact, www.leiden.nl/contact 
Website, www.leiden.nl/gemeente
Datum 23 oktober 2017 –  Ons kenmerk 2017-254

Onderwerp Uitnodiging informatiebijeenkomst Plantagelaan – Utrechtsebrug – Utrechtse Veer

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief nodigen wij u uit voor de informatieavond over de werkzaamheden aan het kruispunt Plantagelaan – Utrechtse Veer – Utrechtsebrug. De avond wordt gehouden op donderdag 9 november 2017 van 19.00 tot 20.30 uur.
Wat gaat er gebeuren?
Op het kruispunt worden de verkeerslichten vervangen en opnieuw ingeregeld om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Er komt een tweede opstelstrook op het Utrechtse Veer voor het verkeer dat rechtsaf slaat richting Plantagelaan. Op de Plantagelaan krijgt de rijbaan nieuw asfalt. Resultaat van deze werkzaamheden:
– De doorstroming van het verkeer verbetert aanzienlijk. Nu en in de toekomst (er is rekening gehouden met verkeersgroei).
– De wachttijd voor de fietsers bij de verkeerslichten neemt af.
– De herinrichting is verkeersveiliger door een overzichtelijker indeling en minder lange wachttijden.
Onderhoud Utrechtse Brug
De werkzaamheden aan het kruispunt bieden de mogelijkheid om werk te combineren en het groot onderhoud aan de Utrechtse Brug (van Hoge Rijndijk naar Plantagelaan) gelijktijdig in te plannen. De asfalt afdeklaag wordt vervangen en naden en voegen worden hersteld.
Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het ontwerp van het kruispunt. Tijdens deze bijeenkomst kunt u de plantekeningen inzien en vragen stellen over het ontwerp.
Datum: donderdag 9 november 2017
Tijdstip: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Huis op de Waard (Marente), Nieuwe Rijn 115 te Leiden
Aanwezigheid doorgeven
Om de avond goed voor te kunnen bereiden stellen wij het op prijs als u ons van te voren laat weten of u komt. Dat kunt u doen door een email te sturen aan R.Boom@Leiden.nl.
Planning
De start van de werkzaamheden is gepland in het eerste kwartaal van 2018.
InformatieWilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Wij hopen u te ontmoeten op donderdag 9 november aanstaande.
Met vriendelijke groet,
Danila Ploeger
Projectmanager
WERKZAAMHEDEN OMGEVING GARENMARKT DONDERDAG 7 SEPTEMBER

WERKZAAMHEDEN OMGEVING GARENMARKT DONDERDAG 7 SEPTEMBER

Vandaag, donderdag 7 september wordt vanaf 23:00 uur het diepriool gereinigd om vervolgens een rioolinspectie uit te voeren. De inspectie vindt plaats in de bocht Korevaarstraat/Levendaal ter hoogte van de ingang van de Hoogvliet. Van circa 23:00 uur tot circa 24:00 uur staat een reinigingswagen ter hoogte van de hoek Steenschuur/Levendaal. Vanaf 24:00 uur wordt het materieel geplaatst naar de locatie voor de Hoogvliet om het laatste deel riool te reinigen. Als het riool gereinigd is kan de inspectie van het riool plaatsvinden. De inspectiewagen staat ook voor de Hoogvliet. De inspectie vindt plaats met een camera die ze door de rioolbuis begeleiden. Met name de reinigingswagen kan enige overlast geven.

De werkzaamheden van de diepwanden en baretten verloopt volgens planning. We verwachten dat de diepwanden volgende week gereed zijn. Een deel van het materieel wordt dan afgevoerd. De werkzaamheden van de baretten lopen nog door en zijn over circa 2 weken afgerond.

Zaterdag 9 september wordt er gewerkt op de bouwplaats. De werkzaamheden starten vanaf 08:00 uur. De hinder voor de omgeving is gelijk aan afgelopen periode.  

 Vanaf maandag 11 september wordt gestart met het verwijderen van de bovenrand van de diepwanden. Gestart wordt met de zaagwerkzaamheden en het vergruizen van de bovenste rand. Vervolgens wordt met een sloophamer het laatste deel van de betonnen wand verwijderd. Deze sloopwerkzaamheden geven – ondanks de maatregelen die wij treffen – overlast aan de omgeving. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 – 19:00 uur en duren circa 4 weken. De exacte planning wordt wekelijks geactualiseerd op de website www.garenmarktleiden.nl.